Home

Ředitel školy požadavky

Konkurzní řízení na místo ředitele školy a školské

 1. Požadavky na uchazeče o jmenování do funkce ředitele Ředitel školy musí splňovat obecné kvalifikační předpoklady pedagogického pracovníky, jimiž jsou svéprávnost, jinak také způsobilost k prvním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázání znalosti českého jazyka
 2. rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. § 165 (1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
 3. Ředitel školy by si měl zajistit seznam všech těchto strojů a zařízení a pravidelně hlídat, zda není potřeba provést kontrolu stavu nebo revizi. 6. Dodržování hygienických požadavků. Ve školách platí zvláštní hygienické požadavky, které též velmi úzce souvisí s bezpečností a ochranou zdraví dětí
 4. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku (§ 17 odst. 3 ŠZ) a povolen
 5. ář mi dal víc, než celý semestr ve škole. Doporučuji to všem začínajícím, ale i dlouhodobě sloužícím ředitelům
 6. potřeba začít u hlavního představitele, u ředitele školy. Zde je však zapotřebí, aby i vypisovatelé výběrových řízenízvyšovali své požadavky, abyna manažérské znalosti a zkušenostipamatovali a vřízeních je vyžadovali. Je třeba jasně pojmenovat požadavky, které řízení dnešní školy vyžaduje a je třeb
 7. Jednotlivé kompetence jsou upřesněny soubory dovedností, kterými by měl disponovat ředitel školy. Klíčová slova. Kompetence, kompetence řídící, sebeřídící a personální, standardy ředitele školy. V poslední době nejčastějším východiskem pro klasifikování pedagogických kompetencí jsou požadavky, které na.

Ředitel školy je tak zaměstnancem školy a nikoliv obce, která požadavky, s uvedením místa, datumu a hodiny konání konkursu (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb. 7 Vyřazení uchazečů - pokud komise navrhne vyhlašovateli vyřazení některých uchazečů Ředitel školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, který nezískal znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) a vykonává činnost ředitele školy ke dni nabytí účinnosti tohoto. Základní požadavky na práci ředitele škol stanovuje zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), který určuje povinné manažerské vstupní manažerské vstupní . 208 vzdělání. Nicméně po jeho absolvování již nemá ředitel školy povinnost dal-šího rozvoje v oblasti školského managementu. Povinnost dalšího.

Příklad: Ředitel málotřídní základní školy; ředitel školy je jediným vedoucím zaměstnancem. 20 až 50 %. Příklad: Ředitel základní školy, která se člení na úsek 1. stupně a úsek 2. stupně; oba úseky mají jako vedoucího zaměstnance zástupce ředitele. 30 až 60 Ředitelka mateřské školy je profese, ne funkce. Požadavky na ředitelku mateřské školy jsou vysoké. Vzdělání - nejlépe vysokoškolské a k tomu ještě manažerské. Odborná kvalifikace - předškolní výchova. Praxe - nejméně 5 let. Občanská bezúhonnost. Zdravotní způsobilost Práce: Ředitel školy Vyhledávejte mezi 144.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Ředitel školy - získat snadno a rychle požadavky na pracovníka, požadavky na dokumenty a informace, které organizace požaduje od uchazeþe (např. životopis, doklady o vzdělání a praxi). 6. Shromažďování dokumentů a informací od uchazeþů. 7. Předvýběr. Předvýběr je prováděn na základě shromážděných dokumentů a informací

Co rodiče nevědí o školním stravování | Školní jídelna Holice

Publikace Ředitelem školy v každodenní praxi si klade za cíl uvedené požadavky co možná nejvíce naplnit. Pro přehlednost je rozdělena do pěti tematicky zaměřených oddílů: Legislativa, Finance, ekonomika, Ředitel školy, Vzdělávací proces a Příklady dobré praxe Ředitel/ředitelka střední školy. Academic School, Střední škola. 20. 10. 2020 Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: - znalost školských předpisů a školské problematiky - základní ekonomické znalosti - organizační a řídící schopnost O náhradní školy zajišťující denní výuku pro děti zdravotníků a dalších pracovníků kritické infrastruktury je větší zájem než při jarní vlně epidemie. Vedení Prahy navíc seznam profesí rozšířilo, od minulého týdne mohou služby využít i rodiče pracující například jako kurýři, popeláři nebo řidiči městské hromadné dopravy

Pracovní poměr ředitele školy. Zaměstnanci, který byl jmenován ředitelem školy a kterému skončil výkon práce na tomto pracovním místě podle ustanovení čl. II. bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., může dát zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 73a odst. 2 věty druhé a § 52 písm. c) zák. práce. Vážení zákonní zástupci, vážení studenti, kancelář školy bude otevřena: PONDĚLÍ 7:30 až 12:30 hod. ČTVRTEK 7:30 až 12:30 hod. V případě potřeby volejte, vaše požadavky se budeme snažit vyřídit i mimo úřední hodiny. Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy. Zobrazit celý článe Řediteli Gymnázia Teplice Zdeňku Bergmanovi kazí radost z nástupu žáků maturitního ročníku do školy požadavek, aby se žáci učili v homogenních skupinách, tedy po třídách Přečtěte si rozhovory s finalisty minulých ročníků na našem blogu. Už známe vítěze! Ředitelem roku se stal Jan Grulich z Orlických hor. Slavnostní vyhlášení proběhlo 24. 9. 2020 prostřednictvím online přenosu. Druhý ročník ankety Ředitel roku je za námi. Odborná porota čelila nelehkému úkolu - projít a zhodnotit přes 80 nominací, které letos do ankety přišly Ředitel/ka MŠ Nová Dědina. Požadavky: splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Všechny nabídky práce - Ředitel Školy - Česko. Najdi si zaměstnáni a volná místa na vyhledávači práce Careerjet.c Ředitel Zajíček na rovinu přiznává, že úplně do puntíku ale není možné splnit požadavky hygieniků. Rozvrh jsme přizpůsobili tak, aby se žáci nemuseli často ze tříd stěhovat. Jenže jak to udělat v jazykových, chemických a počítačových učebnách, v nichž se žáci často protáčí? ptá se šéf školy

ČTK to dnes řekl ředitel školy Martin Mikolášek. Výstava se kvůli epidemickým opatřením uskuteční bez vernisáže. Připravujeme ale kurátorské slovo online, které zveřejníme ve čtvrtek 10. prosince v 18:00 na webu klubu Fiducia , uvedl ředitel Ředitel základní nebo střední školy je zařazen do 13. platové stupně na základě alespoň jednoho z následujících důvodů. Nejnáročnější vykonávanou prací ředitele školy je práce povolání učitel, která je dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném. Práce: Ředitel základní školy Vyhledávejte mezi 144.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Ředitel základní školy - získat snadno a rychle (5) Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit: a) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol

8 nejdůležitějších povinností ředitele školy v oblasti BOZ

školy. Ředitel školy má v adaptačním období začínajících učitelů zásadní úlohu. Podpora začínajícího učitele v průběhu adaptačního období V průběhu adaptačního období je začínajícímu učiteli poskytována podpora pro po-stupné dosahování a rozvoj kompetencí popsaných ve Standardu učitele na KS2. Pro Téma ředitel školy na blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu ředitel školy - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. školy již samostatnými právními subjekty s jistou suverenitou a na ředitele/manažera jsou kladeny vyšší požadavky zejména na znalosti z oblasti problematiky. Požadavky na ředitele zš a mš s polským jazykem vyučovacím - dotaz vznesený podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na instituci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace pro všechny Ředitel školy požadavky Základní škola Podivín - okres Břeclav - Úvo . istrativní pracovnice, účetní ZŠ Podivín. Požadavky ; Požadavky na vybavení žáka. Ředitel školy. Ing. Zdeněk Krabs Ph.D. telefon: 777 750 585 e-mail: krabs.zdenek@ssams.cz ; ářem o perlorodce říční, vycházkou na místní rozhlednu a její okol Ředitel školy ve věcech požární ochrany, ze zákona, vždy musí spolupracovat s osobou odborně způsobilou v požární ochraně nebo technikem požární ochrany! Tato odborně způsobilá osoba pomůže řediteli školy celý systém řádně nastavit a splnit požadavky kladené na požární ochranu právními předpisy

Ředitel školy jako manažer (16 hod

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici učitele pro 1.stupně. Předpokládaný nástup 24.8.2020. Požadavky na kvalifikaci dle platné legislativy, místo je vhodné i pro absolventy Ředitel školy, ve které se vzdělávají děti, žáci nebo studenti neuvedení v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, zařazení do třídy zřízené pro děti, žáky nebo studenty podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, uvede jejich zařazení do tříd do souladu se. Kontaktní údaje na vedení školy a sekretariát . Ředitel školy Ing. Zdeněk Krabs Ph.D. telefon: 777 750 585 e-mail: krabs.zdenek@ssams.cz Zástupce ředitele Ing. Daniela Hejátková telefon: 777 750 584 e-mail: hejatkova.daniela@ssams.cz . Sekretariát Bc pracovníků školy. Podle Egera (2004) musí ředitel školy v rámci plánování chodu školy dbát na zajištění potřebných financí. Zdůrazňuje, že ředitel školy zodpovídá za řádné využití finančních prostředků, které mu byly na DVPP přiděleny. Z materiálu Národního institutu pro dalš Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanoví Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který vymezuje, kdo se může stát ředitelem školy. Je otázkou, zda jsou požadavky pro výkon činnosti ředitele školy opravdu dostačující

ředitel školy: Mgr. Jaromír Mácha tel .: +420 474 375 924 reditel@4zsklasterec.cz. zástupce ředitele pracoviště Petlérská: Mgr. Ivana Hykyšová tel .: +420 474 375 958 zastupce@zsddmklasterec.cz. Požadavky sešitů na školní rok 2020/202 Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen mimo jiné zohlednit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ve vyhlášce č. 13/2005 Sb. je zmíněno též praktické vyučování (§ 12). Mezi náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování patří také opatření k. Konkurs na pozici ředitel/ka ZŠ Základní školy Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ, 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou. Předpokládaný nástup do funkce od 1. 9. 2020 Požadavky: splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o.

2. Ředitel nebo ředitel školy je zařazen do platové třídy, ve které je podle katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon ředitel nebo ředitel školy zajišťuje (ke dni účinnosti tohoto předpisu ředitel do 12. platové třídy, ředitel školy do 12. nebo 13. platové třídy s ohledem na zvláštní předpis) Distribuční síť pokrývá celé území ČR - školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod. Náklad: 6 300 výtisků (95 % tvoří předplatné) Individuální vzdělávací plán (IVP) Na naší škole vzděláváme také žáky s individuální vzdělávacím plánem. Individuální vzdělávací plán se vytváří na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením (PPP, SPC) a písemné žádosti zákonného zástupce, kterou schvaluje ředitel školy.Na jeho vzniku se podílí učitelé žáka, jeho rodiče i. Nabídka práce: ŘEDITEL/ŘEDITELKA ŠKOLY - Vrchoslavice, Mzda: 35 000 Kč - 45 000 Kč, OBEC VRCHOSLAVICE s tituly Obec přátelská rodině, Obec přátelská seniorům a nositelka Modré stuhy za společenský život v obci.. Požadavky: časová flexibilita, schopnost týmové spolupráce, kladný vztah k dětem. Vhodné i pro absolventy. Bližší informace u ředitelky školy. Strukturovaný životopis s žádostí o místo posílejte na zspre@seznam.cz nejlépe do 14.6.2019. Kontakt: Mgr. Marta Popelářová. tel.: 582 378 236. mob.: 776 211 60

Požadavky na sešity pro školní rok 2020/2021. Vážení rodiče, milí žáci. Nechce se tomu ani věřit, ale prázdniny se nezadržitelně chýlí ke konci. Ředitel školy Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151 Další kontakty: Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155 Mateřská škola tel.: 581 650 165. MAPA: VZDĚLÁVACÍ. ředitel školy se souhlasem školské rady. 6) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka ŘEDITEL / ŘEDITELKA ŠKOLY - Nepolisy. Ke dni 21.11.2020 nabízí Základní škola a Mateřská škola, Nepolisy (75015706, Nepolisy) volné pracovní místo na pozici ŘEDITEL / ŘEDITELKA ŠKOLY v obci Nepolisy (okres Hradec Králové). Nabídnutá (minimální) mzda za pracovní úvazek (jedna směna) je 30000 Kč hrubého

Fakulta stavební VUT Brno - Vypracuj se

Ředitel školy dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny, předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem Mgr. Hodíková - ředitelka školy, tel. 485 104 489, email info@zsorli.cz: školník, údržbář (vhodné pro osoby se zdravotním postižením) ihned: 29-09-20: ZŠ Železný Brod, Školní 700: Mgr. Zdeněk Kučera - ředitel školy, e-mail: skola@zs-skolni.cz, tel.: 77844039 ŘEDITEL ŠKOLY - Karlovy Vary. Ke dni 09.06.2020 nabízí CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o. (01442279, Karlovy Vary) volné pracovní místo na pozici ŘEDITEL ŠKOLY v obci Karlovy Vary (okres Karlovy Vary). Nabídnutá (minimální) mzda za pracovní úvazek (jedna směna) je 48000 Kč hrubého Školy podle paragrafu 16. Zejména v tomto případě rodiče často neví, o jaké školy vlastně jde. Jde o tzv. zvláštní školy, tedy zařízení určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.. Takové školy navštěvují tělesně či mentálně postižené děti, žáci s vadou řeči, autismem či. Školní ICT koordinátor/metodik či ředitel školy může bezplatnou podporu získat pomocí: osobních konzultací (mimo nouzový stav) nebo vzdálených konzultací v délce až 4 hodiny, jednorázové reakce na dotaz prostřednictvím formuláře, celoroční koncepční podpory s konzultacemi jednou za měsíc

Střední škola průmyslová, Krnov, p

Byli rodiče, kteří to vyřešili třeba tak, že s dětmi šli na úřad, protože věděli, že se tam připojí. Pak jsou ale i takoví, kteří jen konstatují, že jim to nejde, a víc to odmítli řešit, vysvětlil ředitel školy s tím, že v této nelehké době rozhodně nechtějí s rodiči bojovat Zásadně ano. Ředitelem školy může být podle § 166 odst. 2 školského zákona jmenován jen ten, kdo prošel konkursním řízením. Je to zákonná podmínka pro to, aby vybraný uchazeč mohl být jmenován ředitelem školy v souladu se školským zákonem a aby mohl být takto jmenovaný ředitel zapsán do školského rejstříku

Institut informatiky - Vyšší odborná škola,s

Systém a kritéria výběru uchazečů na funkci ředitele školy

Ředitel roku 2020/2021 24. 11. 2020 Tutor Ministr školství představil školskou část PES 24. 11. 2020 MŠMT Všichni maturanti se ve středu do školy nevrátí. 24. 11. 2020 seznamzpravy.cz Ekonomické informace pro školy veřejných zřizovatelů 24. 11 Pedagogická komora, z. s., zaslala prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo zdravotnictví žádost dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ohledně statistik ke školám v karanténě, které každý týden posílají krajské hygienické stanice na toto ministerstvo.Přestože si ministerští úředníci vyžádali prodloužení lhůty na odpověď ze 14 na 24 dní. Seznam přijatých uchazečů podle vyhlášených kritérií pro čtyřleté studijní obory zveřejní ředitel školy dne . . 2021. Zápisový lístek se musí odevzdat do 5 pracovních dnů. Gastronomie 65-41-L/01, ŠVP Food design předpokládaný počet přijímaných uchazečů 16. Testování z ČJ a Ma - 1. termín . Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky. Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto: Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři Je třeba rozmělňovat obavy a hledat kompromis mezi krátkými online konzultacemi a rozumným poměrem samostatné práce žáků, popisuje situaci ve své škole Ondřej Lněnička, ředitel Základní školy profesora Švejcara z Prahy 12. Učitelé ani děti opravdu nemusí trávit společně před monitorem větší část dne

Střední průmyslová škola Zlín - Vypracuj se

Kompetence ředitele školy

Ředitel/ka mateřské školy Olomouc. Pracoviště: Petelinova č.p. 593/18, Olomouc. Kontakt je možný POUZE emailem. Požadavky: praxe v předškolním vzdělávání - min. 5 let, SŠ/VŠ kvalifikace pro předškolní pedagogiku/učitelství MŠ, znalost anglického jazyka velkou výhodou, zkušenosti na vedoucí pozici ve školství. Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace. Charbulova 106. 618 00 Brno. IČ: 60552255. DIČ: CZ60552255. datová schránka: gcvx7r V Česku za neděli přibylo 1074 případů koronaviru, což je nejméně od 20. září. Skóre protiepidemického systému PES je už osmý den v řadě na hodnotě 57. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner pozitivně testovaný na covid-19 byl kvůli zhoršení zdravotního stavu hospitalizován. A na čtyřleté maturitní obory středních škol nebudou na jaře 2021 povinné jednotné. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy, a to v rámci správního řízení), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání

Jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských

Všechny nabídky práce - Ředitel - Česko. Najdi si zaměstnáni a volná místa na vyhledávači práce Careerjet.c Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Výroční zpráva O činnosti a hospodaření školy za školní rok 2016 - 2017 V Sedlištích 31.8. 2017 Zpracoval: RNDr.Pavel Olšovský, Ph.D. ředitel školy Ředitel školy může, ale také nemusí další kritéria zvolit. V případě Gymnázia se sportovní přípravou má JPZ pouze 40%. Vždy se započítává lepší dosažený výsledek JPZ. Na základě všech výsledků uchazeče je pak ředitelem školy stanoveno pořadí přijatých uchazečů Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Do přípravy jídla vstupují navíc požadavky odborníků na výživu, hygienu, ale také. Zvýšily se požadavky rodičů na kvalitu výuky, někteří z nich očekávají on-line výuku ve smyslu živých přenosů tak, jak je postavený školní rozvrh, můžeme říci, že jsou náročnější, než byli na jaře. Učitelé jsou zkušenější, lépe zorientovaní jak zadávat výuku, žáci jsou připraveni přijímat informace

Střední škola stavební Třebíč - Vypracuj se

Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících k 1

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie , RumburkObchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy
 • Uruguay rozloha.
 • List of stadiums in europe.
 • Plavky velikost 54.
 • Saving leningrad.
 • Alenka v říši divů online kukaj.
 • Avast 2019 free download.
 • Dlouhý let trombóza.
 • Mma trenink.
 • Tloušťka papíru a4.
 • Sběrsur sro provozovna rudolfovská české budějovice 4 české budějovice.
 • Gargameluv hrad.
 • Kdo osvobodil prahu.
 • Daniel radcliffe vyska.
 • Sunset brno poukaz.
 • Osmák degu věk.
 • R.e.m. losing my religion.
 • Bajne filmy.
 • Co je to ozonová vrstva.
 • Ekzem na stehne.
 • Blizzard hearthstone.
 • Zemeplocha.
 • Nejlepsi postele.
 • Bartolomějská cysta.
 • Love 2011.
 • South bend indiana.
 • Příspěvek na pracovní oděv.
 • Diana krall praha 2019.
 • James dean umrti.
 • Sportovni strava.
 • Vegas movie studio.
 • Šnek africký léčí.
 • Souvětí souřadné cvičení.
 • Sapeli.
 • Zvireci overal.
 • Ccleaner 2019.
 • New york prohlídka.
 • Aby se koberec netřepil.
 • Lidl shop moda.
 • Revolta song.
 • Přírodní prášky na spaní.
 • Tahlo dveri octavia 1.